1


Om oss


Vi engasjerer oss i ditt juridiske problem, og sørger for å gi deg bistand av høy kvalitet. Vi søker løsninger som er kostnadsbesparende for deg.

Vi ønsker å bistå deg på de saksområder hvor vårt firma har opparbeidet seg en betydelig fagkunnskap og erfaring. Våre advokater har hver mer enn 25 års erfaring, og bistår deg med juridisk rådgiving og tvisteløsning, samt prosedyre i sivile saker og straffesaker.

Advokat Tore Brænden åpnet advokatkontor i Kongsvinger 1975. Han drev sin virksomhet i flere advokatfellesskap, frem til han pensjonerte seg i 2010. Advokat Siri Brænden fulgte i sin fars fotspor, først som hans advokatfullmektig i 1998, og fra 2001, som advokat i kontorfellesskap med Tore Brænden. Advokat Bjørn E. Pettersen gikk inn i advokatvirksomheten i 2019. Vårt kontor består i dag av to erfarne og engasjerte advokater, som holder til i lokaler sentralt i Kongsvinger.

Ta kontakt med vårt kontor for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt juridiske problem! Du treffer oss i vår kontortid 09.00-16.00.


Siri

Advokat – MNA (Advokatbevilling 2001)


Siri Brænden er utdannet ved Universitetet i Oslo, og avla juridisk embetseksamen 1994. Hun har tidligere arbeidserfaring som namsfullmektig fra Oslo byfogdembete, Namsmannen i Oslo, og politiadvokat ved gamle Kongsvinger politidistrikt. Hun har drevet som privatpraktiserende advokat siden 2001. Brænden har bred erfaring fra ulike rettsområder, som bl.a. saker etter barneloven og barnevernloven, arv- og skiftesaker, separasjon og samlivsbrudd. Hun påtar seg jevnlig oppdrag som bostyrer ved konkursbehandling, og dødsboskifte, både privat og offentlig skifte. Hun har verv som fast bistandsadvokat ved Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.


 
Bjørn

Bjørn E. Pettersen

bep@vingeradvokatene.no

Advokat – MNA (Advokatbevilling 2019)


Bjørn E. Pettersen er utdannet ved Universitetet i Oslo. Foruten juridisk embetseksamen, avlagt 1997, har han også grunnfag i kriminologi. Pettersen har også utdanning innen etterforskning av økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen, Oslo. Han har lang og bred erfaring fra offentlig forvaltning siden 1997. Pettersen har tidligere arbeidet ved Oslo byfogdembete, Tollvesenet i Buskerud, og Toll- og avgiftsdirektoratet. Han har også mer enn 15 års erfaring som påtalejurist/politiadvokat i politiet, fra Hedmark politidistrikt, Romerike politidistrikt og Innlandet politidistrikt. Pettersen har arbeidet som advokat i advokatfirmaet Brænden siden 2019.