judgment-3667391

Våre hovedsaksområder omfatter

FAMILIERETT

Barnefordeling
Barnevern
arv, skiftesaker og dødsbo
Konkursbo
Kontraktsrett
alminnelig praksis
Strafferett – bistandsadvokat og forsvarer
ARBEIDSRETT
Vi påtar oss, etter avtale, også saker utenfor de nevnte saksområder.

Ta kontakt med oss i dag, for å gjøre en avtale med en av våre advokater!